SALES OUTLOOK 2021 EXPERT EVENTS

Jaarlijks organiseert stichting Sales Outlook 5 expert events waar we 3 jaar vooruit kijken naar wat de ontwikkelingen zijn in commercie. De basis wordt gevormd door onze jaarlijkse B2B Sales benchmark.

Het eerste hoofdevent is richting gevend. Met topsprekers bespreken we de top 8 gekozen thema’s waar we een top drie uit kiezen. Dat zijn dan ook direct de onderwerpen voor de volgende 3 expert events.

Ook is er een event rondom 8 jaar vooruitkijken: wat komt er op ons af in de iets verdere toekomst?